Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ BASES AJUTS ESCOLARITZACIÓ

04 de Març de 2013Aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 12 de febrer de 2013 les bases per a la concessió d’ajuts individualitzats a l’escolarització del curs 2012-2013, s’exposen a informació pública durant el termini de vint dies hàbils.
 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al.legacions, les bases quedaran aprovades de forma definitiva.
 
Simultàniament, s’obre el període de convocatòria de concurs públic per tal que els interessats puguin presentar les sol.licituds d’ajut corresponents al curs escolar 2012-2013, que finalitzarà el proper  25 de març de 2013.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona