Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ BASES AJUTS ESCOLA ESPORTIVA

30 de Setembre de 2014Aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 19 de setembre de 2014, les bases per a la concessió d’ajuts a les famílies que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques per la bonificació de les quotes de l’Escola Esportiva Municipal per al curs 2014-/15   s’exposen a informació pública durant el termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al•legacions les bases quedaran aprovades de forma definitiva

Simultàniament, s’obre el període de convocatòria de concurs públic, per tal que els interessats puguin presentar les sol•licituds d’acord amb el que estableixen els articles 3 i 4 de les mateixes.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona