Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Divendres, 10 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 

EDICTE APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALITZATS A L’ESCOLARITZACIÓ CURS 2014-2015

12 de Febrer de 2015Aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 6 de febrer de 2015 les bases per a la concessió d’ajuts individualitzats a l’escolarització del curs 2014-2015, s’exposen a informació pública durant el termini de vint dies hàbils.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al・legacions, les bases quedaran aprovades de forma definitiva.

Simultàniament, s’obre el període de convocatòria de concurs públic per tal que els interessats puguin presentar les sol.licituds d’ajut corresponents al curs escolar 2014-2015 durant el termini de quinze dies que s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

DOCUMENTS I ENLLAÇOS
Diputació de Barcelona