Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 11 d'Agost de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
INFORMACIó DE LA SEU  

Informació de la Seu

- Titularitat i òrgans responsables de la gestió
- Disposició de creació de la seu electrònica i del registre
- Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments
- Certificats de dispositiu utilitzats i relació d’adreces electròniques d’accés als serveis
- Eines de validació de certificats
- Calendari de dies inhàbils

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d’aquesta seu electrònica correspon al l’Ajuntament de Gaià
L’òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d’aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

  • Disposició de la Seu Electrònica
  • Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s’ofereixen a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Gaià que requereixen d’identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.
Actualment els acceptats són:
  1. El Document Nacional d’Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l’Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l’Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (PSIS).
Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

URL: https://www.monistroldemontserrat.cat/seu_electronica
Emès per a: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

Perfil de Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=monistrol&reqCode=viewDetail&idCap=1923002
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Gestió Tributaria

URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Tramitació electrònica

URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/249/catala
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Factura Electrònica

URL: https://aocpre.e-factura.net/bustia/
Emès per a: Sociedad de explotación de redes electrónicas y servicios
Emès per: ips Certification Authority
Tipus certificat: ipsCA Level 1 CA

Eines de validació de certificats

  1. L’Agència Catalana de Certificació ofereix l’eina següent per a la validació d’un certificat o d’una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
  • El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l’eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Any: 2011

Calendari de festius: Accedir

Festes locals:
27 de juny
31 d'octubre

Diputació de Barcelona