Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimecres, 08 de Juliol de 2020
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
PRESTACIONS I AJUTS  

Ajuts de suport a famílies amb infants menors de tres anys

Responsable:Departament de Benestar Social de la Generalitat

El govern de la Generalitat de Catalunya vol establir una sèrie de mesures destinades a millorar el benestar de les famílies. Aquest ajut té com a objectiu contribuir a la conciliació de la vida laboral i la vida familiar dels pares que ténen fills amb edat inferiors a 3 any i per  famíies nombroses o monoparentals fins als 6 anys.

 Normativa:

Els interessats han de complir els requisits següents:

  • Que siguin residents a Catalunya
  • Que tinguin al seu càrrec infants menors de 3 anys i fins als 6 anys per famílies nombroses i monoparentals
  • Termini: 31 de desembre de l’any en curs.
Procediment/s a seguir per iniciar el tràmitPresencialment

Cal adreçar-se als serveis socials de l’Ajuntament.

 

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Telf. 93 835 0011
Dilluns de 10:00 a 13:00 hores

OFICINA DE BENESTAR SOCIAL
Sant Blai,s/n
Telf. 93 8735300
De Dilluns a Divendres


Documentació a aportar

Model de sol.licitut oficial
Per la documentació necessària cal adreçar-se als serveis socials, oficina de benestar social, i també consta dintre del model de sol.licitut

Documentació a aportar:

 

1. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del NIF o NIE del sol.licitant i de tots els majors de 16 anys.

2. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família complet.

3. Certificat de convivència actualitzat

4. Model de sol.licitudDiputació de Barcelona