Aprovació de les bases específiques per a la concessió d'ajuts individualitzats a l'escolarització curs 2019-2020

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 26 de setembre de 2019 les Bases específiques reguladores dels ajuts d’escolarització per al curs escolar 2019-2020 per l’adquisició de llibres de text, material escolar o material informàtic només en el cas de secundària.

El termini de presentació de les instàncies serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del darrer l’anunci de la convocatòria al BOP i al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal.

A continuació podeu consultar el text íntegre de les Bases.

Normativa

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 26 de setembre de 2019 les Bases específiques reguladores dels ajuts d’escolarització per al curs escolar 2019-2020 per l’adquisició de llibres de text, material escolar o material informàtic només en el cas de secundària.

El termini de presentació de les instàncies serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del darrer l’anunci de la convocatòria al BOP i al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal.

A continuació podeu consultar el text íntegre de les Bases.

Darrera actualització: 13.08.2020 | 18:04