Aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social 2017

Responsable

Yolanda González Rodríguez

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de juny de 2017, va aprovar el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter socials.

Darrera actualització: 13.08.2020 | 18:05