Programa de termalisme social

Responsable

Benestar Social de la Generalitat

És un programa per sol.licitar plaça per anar a un balnerari per 15 dies promocionades pel ’Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales’ mitjançant la Generalitat de Catalunya, destinada a gent gran.

Serveis que ofereix el programa

 • Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles,dús compartit, durant 15 dies,comprenent 14 nits
 • Tractaments termals bàsics,que comprendran: el reconeixement mèdic a l’ingrés al balneari; el tractament termal que, en cada cas, prescrigui el metge del balneari; el seguiment mèdic, amb informe final
 • Pòlissa col.lectiva d’assegurança turística

 La resolució contempla dos terminis per a la presentació de sol.licituds:

 • 1r. torn de febrer fins a l’agost: fins el dia 20 de gener (pot variar, cal consultar)
 • 2n. torn de setembre a desembre : fins el 16 de maig (cal consultar)

Normativa

Els interessats han de complir els requisits següents:

 • Realitzar dins el termini indicat a la convocatòria de places, la sol.licitut i assolir l’expedient, de conformitat amb el barem establert, la puntuació que li permeti accedir a un dels balnearis i trons sol.licitats
 • Pensionistes de jubilació, i d’invalidesa, en tot cas, i pel concepte de viduetat o d’altres pensions dels sistema de la seguretat social, tan sols quan el beneficiàri hagi complert els 60 anys d’edat
 • No patir trastorns mentals greus que puguin alterar la normal convivència en els establiments, ni malaltia infecto-contagiosa
 • Poder valer-se per a sí mateix per a les activitats de la vida diària
 • Precisar els tractaments termals sol.licitats i mancar de contradicció médica per a rebre’ls

Procediment/s a seguir per iniciar el tràmit

Presencialment. Cal adreçar-se als serveis socials de l’Ajuntament.

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Tel. 938 350 011
Dilluns de 10:00 a 13:00 h

OFICINA DE BENESTAR SOCIAL
Sant Blai,s/n
Tel. 938 735 300
De dilluns a Divendres

Documentació a aportar

 • Fotocòpia del DNI del sol.licitant i acompanyant
 • Per tal d’omplir la sol.licitut és necessàri els justificants d’ingressos del sol·licitant i acompanyant i núm. d’afiliació a la seguretat social
 • Model de sol.licitud oficial
Darrera actualització: 11.05.2020 | 11:19