Sobre la convocatòria per sol·licitar ajuts d'urgència social

Responsable

Yolanda González Rodríguez, treballadora social.

En data 20 de febrer de 2017 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província la convocatòria d’ajuts de prestacions econòmiques d’urgència social.

El termini de presentació de sol.licituds finalitzarà el 31 de desembre de 2018.

Els criteris de valoració seran els establerts a l’article 8 i als annexos 2 i 3 del Reglament de prestacions socials.

Darrera actualització: 13.08.2020 | 18:04