Patronat de la Muntanya de Montserrat

El Patronat de la Muntanya de Montserrat és una entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, amb seu al Palau de la Generalitat, adscrita al Departament de la Presidència. Gaudeix de personalitat jurídica i té patrimoni propi per al compliment de les seves finalitats: duu la gestió del Parc Natural i desplega les altres actuacions d’interès general. (Llei 10/89. Capítol 1. Articles 2 i 3)

Quan es va crear?

El Patronat de la Muntanya de Montserrat va ser creat pel Decret-llei del 16 d’octubre de 1950. Els motius de la seva instauració es basen en la importància religiosa i cultural del Monestir i del Santuari i en la bellesa i la singularitat de la muntanya, que han convertit aquest indret en un centre turístic internacional. A més, les actuacions dels poders públics que exigeixen les circumstàncies esmentades no poden ser exercides per les entitats locals que es reparteixen el territori de la muntanya.

Quines institucions representa?

 • La Generalitat de Catalunya.
 • Els ajuntaments del Bruc, Collbató, Monistrol de Montserrat i de Marganell.
 • Els consells comarcals de l’Anoia, el Bages i el Baix Llobregat.
 • Les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
 • L’Administració central de l’Estat.
 • El Monestir de Santa Maria de Montserrat.

(Llei 10/89. Capítol 1. Article 4)

Quins òrgans integra?

 • La Presidència, en la figura del President de la Generalitat.
 • La Vicepresidència, en la figura del Pare Abat del Monestir de Santa Maria de Montserrat.
 • El Ple.
 • La Comissió Executiva.

(Llei 10/89. Capítol 3. Articles 10, 11 i 12)

En quin territori actua?

El Patronat exerceix les seves competències dins del territori la muntanya de Montserrat, que està delimitat de la següent manera:

 • La descripció dels límits s’efectua a partir del punt més occidental de l’àrea afectada, en el sentit de gir de les agulles d’un rellotge, tot seguint l’ordre de numeració del mapa.
 • El punt inicial és Castellferran o Castell de la Guàrdia, que té les coordenades geogràfiques següents, extretes del full 391 II (e 1:25.000) del mapa del Institut Geogràfic Nacional (Vol. fotogramètric 1973, 1a. edició, 1985): latitud 41’ 36’ 45’ i longitud 1’ 45’ 52’ i queda inclòs en el quadrant UTM CG 970075.
 • De Castellferran continua en direcció N (CG 970084) per davallar progressivament fins al torrent de Marganell (CG 976089 i CG 980092) i des d’allà ascendir fins a Malniu (CG 986094). Des d’aquest punt entra en el terme municipal de Marganell pel camí de Ca l’Oliver, per on segueix en direcció E, tot travessant els turons de les diferents serralades que descendeixen sobtadament sobre la riera de Marganell i els torrents de l’Oliver i del Casot fins al indret del mateix nom (CG 995096 i DG 002099).
 • D’aquí baixa en direcció SE fins que troba la divisòria dels termes municipals de Castellbell i Vilar i Marganell (DG 005096), i la segueix fins que troba el torrent del Riu-Sec (DG 027089), on el terme de Castellbell i Vilar troba divisòria amb el Monistrol de Montserrat, per on baixa en direcció NE fins a la cota de 220m (DG 030090).
 • A partir d’aquest punt entra en el terme de Monistrol de Montserrat, per on continua vers el SE, tot enquadrant el pas del torrent del Tortuguer fins a la serra del Piteu (DG 033087 i DG 035086) i des d’aquí cap a la carretera de Monistrol al Monestir en el quilòmetre 7 (DG 032080), en l’aresta amb la serralada de Can Franc; segueix la carretera fins a la cota 200 abans del indret anomenat la Mentirosa (DG 033072).
 • A partir d’aquest punt manté aproximadament la cota esmentada i arriba al camí l’escorxador de Monistrol (DG 041067); baixa fins a la carretera comarcal de Martorell a Manresa, a la riba dreta del riu Llobregat (DG 043066), i la segueix en direcció S fins a l’ermita de la Salut en el torrent del mateix nom (DG 050032). Continua aigües amunt de l’esmentat torrent, vorejant el pujolet de Collbató (DG 024030), on segueix la delimitació amb l’espai urbà (DG 018031). Pren la direcció NW tot seguint el camí de Collbató a la Vinya Nova, per on entra al terme municipal del Bruc (DG 011038 i DG 007045).
 • Continua en línia recta per sobre dels plans de Can Pèfol (DG 002044) i puja lleugerament a Can Jorba (DG 000048); es dirigeix pel camí del Castell en direcció NW fins a l’aiguabarreig dels torrents del Tambor i dels Pallers (CG 990052); continua pel peu de la muntanya (DG 987053) cap al Bruc de Dalt fins al Corral (DG 979052), i en el límit amb el torrent de Can Oller segueix al llarg del llom dels contraforts de la serralada (CG 975053, CG 974057 i DG 974060). Continua en direcció N seguint la carretera del Bruc cap a Can Maçana, i per la gasolinera i les Creus Verdes (CG 972064 i CG 972075) tanca a Castellferran, punt inicial de la descripció.

(Llei 10/89. Capítol 1. Article 5 -5.1- i Annex)

Darrera actualització: 16.11.2021 | 17:27
Darrera actualització: 16.11.2021 | 17:27