Licitació Mercat setmanal dels dijous

Dilluns, 5 d'octubre de 2020 a les 00:10

Obert el període de licitació per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de domini públic per a l’exercici de venda no sedentària al mercat setmanal de Monistrol de Montserrat.

Amb data 01/10/2020 s’ha publicat al PERFIL DEL CONTRACTANT del web de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat la informació relativa a la Licitació per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de domini públic per a l’exercici de venda no sedentària al mercat setmanal de Monistrol de Montserrat (dijous).

L’activitat de venda en el mercat es durà a terme entre les 8 i les 13.30 h dels dijous, amb una periodicitat setmanal i dins l’àmbit de la plaça de la Font Gran.

Els llocs de venda vacants son 9. La mida de les parades serà com a norma general de 4 metres lineals.

Els marxants, però, podran sol·licitar ampliacions de 4 metres lineals cadascuna fins a un màxim de 12 metres lineals.

L’autorització de les ampliacions quedarà condicionada a la disponibilitat del domini públic.

La durada del contracte és de 15 anys.

Les persones interessades en participar han de presentar la següent documentació a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat

  • Sol·licitud per a participar en la convocatòria.
  • Declaració responsable.
  • Documentació obligatòria.
  • Documentació complementària.

La data límit per a la presentació de la documentació és el dia 27/10/2020.

Els interessats poden accedir a tota la documentació a: www.monistroldemontserrat.cat i al Perfil del contractant de l'Ajuntament

Darrera actualització: 09.10.2020 | 08:42