Introducció

Les primeres notícies del municipi es remunten a l’any 888, quan el comte Guifré el Pilós fa una donació al monestir de Ripoll que inclou algunes esglésies situades al cim i als peus de Montserrat. El nom Monasteriolum (Monistrol), però, no apareix fins al 942 en un document de compra que fa Cesari, fundador i primer abat de Santa Cecília.

El segle XIV es crea la vila de Monistrol a l’entorn del pont i del palau prioral. Sota el priorat de Bernat Escarrer (1300-1322) s’inicià la construcció del pont, que es finalitza, juntament amb el palau prioral, essent prior Jaume de Vivers, primer senyor feudal de Monistrol (1348-1375). L’acabament de les obres coincideix amb l’arribada a Monistrol de la pesta negra, que comporta una disminució important de la població: dels 158 fogatges del 1358 es passa a 97 el 1378. Durant el segle XV, Monistrol viu una profunda crisi, de la qual se’n surt al segle següent, sobretot gràcies a la febre constructora d’aquest període. Al segle XVII, Monistrol viu un notable creixement urbà, que té com a punts culminants la creació de la Plaça Pública, la Casa de la Vila i la Font Gran.

Durant el segle XVIII, Monistrol experimenta un creixement demogràfic gràcies al desenvolupament agrícola, urbanístic i industrial de la vila. L’any 1787 s’arriba a la xifra de 1.341 habitants. La industrialització del segle XIX arriba també amb força a Monistrol, fet que produeix un nou augment de la població que se situa en 2.332 habitants a finals de segle.

L’increment de l’activitat tèxtil i les obres que es fan entre 1920 i 1930 per fer arribar a Monistrol la carretera de Manresa i els Ferrocarrils Catalans dóna una nova empenta a la vila que arriba als 3.497 habitants l’any 1935. Aviat, però, els estralls de la guerra fa abaixar el nombre d’habitants fins a 2.299 l’any 1950. La represa de l’activitat industrial, l’arribada a finals dels cinquanta d’una onada immigratòria procedent del sud d’Espanya, la instal·lació de noves indústries i les necessitats sorgides a l’entorn del monestir han retornat a Monistrol un ritme estable d’activitat, que obre bones perspectives de cara al futur més immediat.

Darrera actualització: 1.10.2020 | 11:52
Darrera actualització: 1.10.2020 | 11:52