Catàleg de masies i cases rurals

Què és el Catàleg de Masies i Cases Rurals


El Pla Especial de Masies i Cases Rurals constitueix l’instrument de planejament especial que el que fa és identificar i catalogar les masies i cases rurals susceptibles de preservació, situades en el sòl no urbanitzable, i permet reconstruir i rehabilitar-les d’acord amb l’article 47 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

L’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha disposat de l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona per a la redacció d’aquest Pla Especial, que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 2 d’abril de 2012.

Darrera actualització: 1.10.2020 | 11:56
Darrera actualització: 1.10.2020 | 11:56