Admesos i exclosos procés educadora escola bressol

Dimecres, 16 de juny de 2021 a les 00:00

S'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'educador/a de l'Escola Bressol.

Les persones provisionalment excloses disposen d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a l'e-tauler i al web per a presentar al.legacions. Els aspirants admesos són convocats pel dia 12 de juliol per realitzar les proves corresponents. 

Es pot consultar la resolució completa a l'apartat Convocatòries de Personal.

Darrera actualització: 18.06.2021 | 08:35