Aprovació de les bases del concurs per a la contractació d'un/a auxiliar de la llar dins projecte Rubik 7

Dimarts, 3 de novembre de 2020 a les 00:00

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 22 d’octubre de 2020, va aprovar les Bases reguladores del concurs per a la provisió d’un lloc de treball temporal d’auxiliar de la llar en el marc de la convocatòria del Projecte Rubik 7 per a la creació d’ocupació mitjançant la contractació per part dels ajuntaments de persones en situació de vulnerabilitat social.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, dins el termini de 10 dies naturals a comptar des de la recepció de la comunicació de l’aprovació de les bases per part de l’Ajuntament.

Aquesta comunicació es farà a totes les persones indicades pels serveis socials de l’Ajuntament que reuneixin els requisits fixats a la base 4 de les bases de la convocatòria.

Darrera actualització: 03.11.2020 | 12:58