Bases per a la convocatòria de contractació laboral temporal d'un peó per a la brigada

Dilluns, 12 d'abril de 2021 a les 00:00
  • Inici de presentació de sol·licituds el 14 d'abril de 2021.
  • Finalitza el termini el 3 de maig de 2021.

Els aspirants hauran de presentar la sol·licitud al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16 de la Llei 39/2015, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria en el BOPB, en el taulell d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web.

 

 

Darrera actualització: 13.04.2021 | 11:35