Convocatòria de la borsa de treball d’educador/a de l’escola bressol

Dimecres, 28 d'abril de 2021 a les 00:00

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 15 d' abril desembre de 2020, va aprovar la convocatòria i les bases del procediment de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/educadores per a cobrir amb caràcter transitori, com a personal laboral temporal, les vacants que es produeixin, substitucions o necessitats de personal per excés o acumulació de tasques.  

El termini de presentació de les sol·licituds és del 29 d'abril al 18 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Els aspirants hauran de presentar la sol·licitud al Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16 de la Llei 39/2015.

Trobareu els documents de les bases de la convocatòria i el model normalitzat de sol·licitud a convocatòries de personal.

Darrera actualització: 30.04.2021 | 14:18