Convocatòria de ple ordinari de l'Ajuntament

Dimarts, 2 de març de 2021 a les 00:00

S'ha convocat ple ordinari de l'Ajuntament per al DIJOUS, 4 DE MARÇ, a les 21,00h. La sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir en directe per Youtube, clicant al següent enllaç https://youtu.be/-WvfaS5vAZ4

Seguidament podeu consultar l'ordre del dia de la sessió

1.- RESOLUCIONS DE GOVERN

1.1.-  DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL DES DEL DARRER PLE ORDINARI

1.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS INFORMES DE MOROSITAT CORRESPONENTS A 2020 (X2020000406)

1.3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS CÀLCULS DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2020 (X2020000406)

1.4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS FORMULARIS D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DE 2020 (X2020000426)

1.5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (X2021000071)

1.6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (X2020001000)

1.7.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'EXERCICI 2021 (X2020001129)

1.8.- PROPOSTA APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI PER A L'EXERCICI 2021 (X2021000256)

2.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

2.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC, MÉSMONISTROL I JUNTS PER MONISTROL (X2021000272)

3.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN

3.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D'ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

3.2.- INFORMES D'ALCALDIA

3.3.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 03.03.2021 | 11:59