Convocatòria de Ple ordinari

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 12:00

S'ha convocat Ple ordinari de l'Ajuntament per DIJOUS, 28 DE GENER a les 21 h. La sessió es realitzarà de forma telemàtica i es podrà seguir en directe al canal municipal de Youtube.

A continuació podeu consultar l'ordre del dia de la sessió:

1.- APROVACIÓ ACTA/ES ANTERIOR/S

1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT CELEBRAT L'1 D'OCTUBRE DE 2020

1.2.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT CELEBRAT EL 29 D'OCTUBRE DE 2020

1.3.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL  26 DE NOVEMBRE DE 2020

1.4.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL  28 DE DESEMBRE DE 2020

1.5.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL  19 DE GENER DE 2021

2.- RESOLUCIONS DE GOVERN

2.1.- DONAR COMPTE CONTRACTACIONS DE PERSONAL

2.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS CÀLCULS DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2020 (X2020000406)

2.3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DELS FORMULARIS D'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE DE 2020 (X2020000426)

2.4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DELS MARCS PRESSUPOSTARIS  2021-2022 (X2020001098)

2.5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS DE L'EXERCICI 2019 (X2020001028)

2.6.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ RELATIU A LES OBJECCIONS FORMULADES DURANT L'EXERCICI 2019 I INFORME JUSTIFICATIU D'ALCALDIA (X2020000371)

2.7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI DE XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (X2020001163)

2.8.- PROPOSTA RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDIT (X2020000936)

2.9.- PROPOSTA DE CREACIO COMISSIO ESTUDI I INICI CONSULTA PREVIA DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA (X2021000057)

3.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

4.- CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN

4.1.- CONTROL I FISCALITZACIÓ D'ALTRES ÒRGANS DE GOVERN

4.2.- INFORMES D'ALCALDIA

4.3.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 29.01.2021 | 15:05