Convocatòria elecció Jutge de pau substitut

Dilluns, 28 de març de 2022 a les 00:00

S'obre el termini de 15 dies hàbils per a l'elecció del Jutge de Pau substitut de Monistrol de Montserrat.

De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per elegir la persona que ha d’ocupar el càrrec de Jutge de Pau Substitut de Monistrol de Montserrat.

Per aquest motiu, i donat que el nomenament de l’actual finalitza properament, s’obre un termini de QUINZE DIES HÀBILS per a què les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals adients ho sol·licitin per escrit davant el Registre d’entrada de l’Ajuntament.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 20 d’abril de 2022.

Les persones interessades hauran de presentar la documentació següent:

  • Model d’instància degudament complimentada (podeu descarregar el model a la pàgina web de l’Ajuntament: www.monistroldemontserrat.cat)
  • Declaració responsable de no estar afectat/ada per cap causa d’incapacitat i de no incórrer en cap causa d’incompatibilitat o prohibició (podeu descarregar el model a la pàgina web de l’Ajuntament: www.monistroldemontserrat.cat)
  • Currículum (s’haurà d’especificar l’activitat professional o mercantil que s’està exercint en l’actualitat)
  • Còpia del DNI.
Darrera actualització: 28.03.2022 | 10:18