Convocatòria per a l’atorgament de llicències d’ús privatiu d’uns espais en una edificació de titularitat municipal en favor d’operadors de telecomunicacions

Divendres, 15 de gener de 2021 a les 10:00

La Junta de Govern celebrada en data 17 de desembre de 2020 va aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública per a l’atorgament de llicències d’ús privatiu d’uns espais en una edificació de titularitat municipal en favor d’operadors de telecomunicacions.

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant, el BOPB i la pàgina web.

Aquest termini finalitzarà el proper 8 de febrer de 2021.

Darrera actualització: 19.01.2021 | 12:12