Es modifiquen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a determinats casos del sector del comerç al detall

Divendres, 9 d'abril de 2021 a les 00:00

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8383, de 9 d’abril de 2021, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

Es modifica la base 1.4 de l'annex 2 que queda redactada de la manera següent:

“1.4 Quantia de la subvenció

Establiments de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres quadrats:

- Aportació única de 5.000 euros per establiment.

Establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials:

- Aportació única de 5.000 euros per establiment.

Establiments de restauració, és a dir, bars, restaurants i cafeteries que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials:

- Aportació única de 15.000 euros per establiment.”

Podeu consultar el text complet en document adjunt.

Darrera actualització: 13.04.2021 | 11:44