La Generalitat de Catalunya augmenta l'import dels ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic afectats per la Covid-19

Divendres, 12 de febrer de 2021 a les 00:00

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8340, de 12 de febrer de 2021, ha sortit publicada la Resolució EMC/350/2021, d'11 de febrer, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 25.11.2020).

  1. Ampliar l'import que preveu l'apartat 3 de la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (codi BDNS 534914) (DOGC núm. 8280 de 25.11.2020), en la quantitat de 8.700.000,00 euros addicionals. L'import total de la convocatòria queda establert en una quantitat màxima de 27.700.000,00 d'euros.
  2. D'acord amb l'apartat 3.3 de la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, l'increment esmentat a l'apartat anterior s'aplicarà per atendre les sol·licituds que van resultar excloses de la convocatòria per manca de pressupost i que rebran l'ajut demanat amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.
Darrera actualització: 15.02.2021 | 09:37