La Generalitat de Catalunya obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la Covid-19

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 00:00

Destinataris:

1.- Persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

2.- Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

3.- Col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

 

Tramitació dels ajuts:

1.- Ajut directe a persones treballadores autònomes.

Es pot demanar des de divendres 19 de febrer a les 9 hores fins al dia 26 de febrer a les 15 hores.

Aquest ajut serà compatible amb tots els altres de la Generalitat. 

2.- Ajut directe per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu.

Es pot demanar des de dilluns 15 de febrer, a les 9 hores fins el dia 25 de febrer a les 15 hores.

Aquest ajut serà compatible amb tots els altres de la Generalitat. 

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits han d’omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud.

 3.-Línia d’ajuts directes per a microempreses, petites empreses i cooperatives per treballadors en situació d’ERTO:

Es poden demanar de manera telemàtica des de dilluns 15 de febrer a les 12.00 hores fins al dia 22, a les 12.00 hores.

Els ajuts s’otorgaran per ordre d’entrada.

La tramitació es farà a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del Consorci  de Comerç, Artesania i Moda, del Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement.

Per tal d’agilitzar la tramitació, el procediment inclourà una declaració responsable, on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits. D’aquesta manera, el control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

Consulteu els requisits específics, beneficiaris i més detalls de tots els ajuts en el següent enllaç: http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20210208_pla_trimestral_ajuts

Trobeu en Documentació tota la informació oficial relativa als tràmits d'inscripció prèvia per als ajuts.

Trobeu en Enllaços resposta als FAQs dels ajuts a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec afectats per un ERTO.

Darrera actualització: 09.02.2021 | 10:46