L'Ajuntament aprova una línia de subvencions per fer front a l'impacte econòmic causat per la COVID-19

Dissabte, 17 de juliol de 2021 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament va aprovar en data 8 de juliol de 2021 una línia de subvencions directes i amb caràcter excepcional per pal·liar els efectes econòmics negatius causats per la COVID 19.

Les bases per a l'atorgament d'aquests ajuts se sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies per tal que es puguin presentar al.legacions.

Podeu consultar el text íntegre de les Bases en el document annex.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 07:18