Llista provisional d'admesos i exclosos auxiliar administratiu/iva per programes

Divendres, 18 de desembre de 2020 a les 00:00

Es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció mitjançant concurs oposició lliure per al nomenament d’un funcionari/ària interí/ina per programa categoria auxiliar administratiu/va.

La data d'inici de les proves serà el 21 DE GENER a les 10,00h. al Pavelló municipal Pau Ribas (Av. Abat Escarré, s/n).

Les persones que han estat provisionalment exclosos disposen de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució  a la pàgina web per presentar la documentació o les al.legacions que considerin pertinents.

Darrera actualització: 22.12.2020 | 08:02