Stop grip aviària

Dijous, 2 de març de 2023 a les 00:00

Davant la gravetat de les consequències de la grip aviària en granges, s'informa de les mesures de bioseguretat en granges:

- La influença aviària és una malaltia que provoca elevada mortalitat ens aus i és altament
contagiosa entre aus.

-  Les aus salvatges poden ser portadores i poden transmetre el virus a les aus de corral a
través del contacte directe o indirecte amb aquestes, ja sigui a través de femtes, aigua
compartida, secrecions nasals, per persones, equips, estris...

- Estan obligats a comunicar la tinença o cria d’aus de corral, encara que sigui per a
l’autoconsum, a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, per poder localitzar les granges i
aplicar mesures de protecció.

- Han de complir amb les restriccions de cria a l’aire lliure que puguin afectar-los temporalment,
per prevenir el contacte amb aus salvatges.

-  La importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita
d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior durant més de 2 dies consecutius, sense causa
  • justificada.
  • Mortalitat elevada sense causa justificada.
  • Signes clínics diversos com tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, tremolors, apatia, lesions hemorràgiques...

Adjuntem l’enllaç d'un vídeo en relació a les mesures de bioseguretat en granges
avícoles per prevenir l’entrada de la IAAP, elaborats pel Servei de Prevenció en Salut Animal: 
https://twitter.com/agriculturacat/status/1615287837460398080?s=20&t=j-3EHrX9ruz2pr_mgQ-dsg

 

Darrera actualització: 02.03.2023 | 09:16