Governació

Responsable polític

Àmbit competencial

  • Representació i presidència de la Corporació.
  • Coordinació de les diferents àrees.
  • Relacions institucionals
  • Responsable de transparència de l’Ajuntament
  • Vetllar sobre el compliment d ela normativa sobre transparència
  • Gestió i organització dels serveis centrals de l’Ajuntament.
  • Gestió dels recursos humans de l’Ajuntament.
  • Racionalització i optimització dels recursos existents.
  • Tot allò que no estigui inclòs en la resta d’àrees competencials

Darrera actualització: 11.07.2023 | 13:04