Servei d'educació social

Qui gestiona el servei

Anna Biosca Bosch (Educadora social)

Qui és el responsable

Olga Urraca Castro

Què es proposa

 • Vetllar pels drets i les oportunitats dels infants i adolescents.
 • Afavorir el seu desenvolupament personal i social.
 • Detectar i prevenir situacions de dificultat, risc social o exclusió, oferint, si cal, suport per resoldre situacions concretes.
 • Facilitat l’accés als recursos i prestacions socials existents per tal d’abordar les seves necessitats.

Què ofereix

 • Atenció socioeducativa individual i/o familiar, que inclou informació, orientació, suport i seguiment personalitzat, a través d’hores concertades amb l’educador social.
 • Atenció social comunitària a través de projectes i actuacions adreçats a grups amb característiques comunes.
 • Atenció socioeducativa als infants i adolescents a través d’ajuts específics:
  • Ajuts per a l’escolarització a l’educació infantil de 0-3 anys.
  • Ajuts per sortides, colònies, llibres i material escolar.
  • Ajuts al transport escolar.
  • Ajuts per a menjador escolar complementàries a la convocatòria de beques del sistema educatiu.
  • Ajuts per a activitats extraescolars i de lleure, tant el llarg del curs escolar com en període vacacional.
Darrera actualització: 16.09.2020 | 11:27