Servei municipal d'aigua

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Contracte de gestió del Servei Municipal d'Aigua

Aquí trobareu tota la documentació relativa a l’expedient de contractació de la  gestió integral del servei municipal d’abastament d’aigua, a excepció del Pla Director d’abastament d’aigua, que degut a la gran quantitat d’informació que conté  no hem pogut publicar, però que podeu sol·licitar i consultar a la secretaria de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 16.09.2020 | 11:28