Servei municipal d'aigua

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Contracte de gestió del Servei Municipal d'Aigua

Aquí trobareu tota la documentació relativa a l’expedient de contractació de la  gestió integral del servei municipal d’abastament d’aigua, a excepció del Pla Director d’abastament d’aigua, que degut a la gran quantitat d’informació que conté  no hem pogut publicar, però que podeu sol·licitar i consultar a la secretaria de l’Ajuntament.

Empresa que gestiona el servei municipal d'aigua: Aigües de Catalunya 

Ofereix el servei d'atenció al client a Can Gibert, a la tercera planta els dimarts cada quinze dies, de 10 a 13 hores.

Consultar el calendari adjunt.  

  • Telèfon oficina: 900 927 000
  • Central d'atenció telefònica: Laborables de 8 a 20 hores.
  • Telèfon avaries a la xarxa: 900 194 998 (24 hores)
  • Correu electrònic: oficinavirtual@aigues.cat

 

 

 

 

Darrera actualització: 21.09.2022 | 08:58