Ajuts d’aliments dels excedents de la CCE de la Creu Roja de Barcelona

 

Responsable

Serveis Socials de l’Ajuntament

Des de 1989 els serveis socials de l’ajuntament reben els ajuts alimentaris dels excedents de la CCE per a la solidaritat distribuit per la Creu Roja de Barcelona que s’otorga a persones i/o famílies de la població que per la seva situació socio-econòmica per causes sobrevingudes o de manera temporal i puntual necessiten un ajut de suport a la unitat de convivència en aliments.

Normativa

Qui pot sol·licitar-lo?

 Els interessats han de complir els requisits següents:

  • Estar empadronats al municipi
  • Ingressar menys del salari mínim interprofessional de l’any en curs
  • Població en general més desfavorida del municipi
  • Persones i/o famílies empadronades al municipi amb problemes econòmics
  • Grups i/o entitats socials sense ànim de lucre que pertanyin a la població

El dia de distribució dels aliments es penja al tauler d’anuncis de serveis socials.Procediment/s a seguir per iniciar el tràmitPresencialment

Cal adreçar-se als serveis socials de l’Ajuntament i demanar la documentació que s’ha d’aportar.

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Tel. 938 350 011
Dijous de 9 a 13 h.

Darrera actualització: 8.05.2020 | 12:04