Ajuts de suport a famílies amb infants menors de tres anys

Responsable

Departament de Benestar Social de la Generalitat

El govern de la Generalitat de Catalunya vol establir una sèrie de mesures destinades a millorar el benestar de les famílies. Aquest ajut té com a objectiu contribuir a la conciliació de la vida laboral i la vida familiar dels pares que tenen fills amb edat inferiors a 3 any i per famíies nombroses o monoparentals fins als 6 anys.

Normativa

Els interessats han de complir els requisits següents:

 • Que siguin residents a Catalunya
 • Que tinguin al seu càrrec infants menors de 3 anys i fins als 6 anys per famílies nombroses i monoparentals
 • Termini: 31 de desembre de l’any en curs.

Procediment/s a seguir per iniciar el tràmit: Presencialment

Cal adreçar-se als serveis socials de l’Ajuntament.

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT

 • Plaça Font Gran, 2
 • Tel. 938 350 011
 • Dilluns de 10:00 a 13:00 h

OFICINA DE BENESTAR SOCIAL

 • Sant Blai, s/n
 • Tel. 938 735 300
 • De Dilluns a Divendres

Documentació a aportar

Model de sol·licitud oficial

Per a la documentació necessària cal adreçar-se als serveis socials, oficina de benestar social, i també consta dintre del model de sol·licitut

Documentació a aportar:

 1. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del NIF o NIE del sol.licitant i de tots els majors de 16 anys.
 2. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família complet.
 3. Certificat de convivència actualitzat
 4. Model de sol·licitud
Darrera actualització: 11.05.2020 | 11:09