Ajuts econòmics individualitzats

Responsable

Serveis Socials de l’Ajuntament

Aquest ajut va destinat a persones i/o famílies físiques que necessitin un ajut econòmic per causes sobrevingudes i puntuals de caràcter greu.Normativa:

Els interessats han de complir els requisits següents:

  • Estar empadronats al municipi.
  • Que segons valoració de l’assistent social de la seva situació i justificada, consideri necessàri l’ajut elaborant un informe social i posteriorment aprovat per l’Ajuntament

Procediment/s a seguir per iniciar el tràmit

Presencialment. Cal adreçar-se als serveis socials de l’Ajuntament.

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Tel. 938 350 011
Dilluns de 10:00 a 13:00 h

Darrera actualització: 11.05.2020 | 11:10