Targeta d’aparcament per a vehicles que porten persones amb disminució

Responsable

Benestar Social de la Generalitat

És el document acreditatiu del dret de les persones amb disminució, la qual els origina una mobilitat reduïda, per parar o estacionar el seu vehicle el més a prop possible del punt de destinació.

Aquesta targeta té dues modalitats:

 • Individual: poden ser titulars de la targeta d’aparcament les persones amb disminució que superin els barems de mobilitat i condueixin o no un vehicle
 • Col.lectiu: és el ducument acreditatiu del dret de les persones titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat

La targeta dóna dret a aparcar:

 • Més temps de l’autoritzat als llocs de temps limitat
 • A les places d’aparcament reservat i gratuïtat a les zones blaves
 • A qualsevol lloc de la via pública durant el temps imprescindible, sempre que no s’obstaculitzi el pas de vehicles i vianants
 • L’ús de la trageta és vàlida per tot el territori de Catalunya, i àmpliament reconeguda a la resta de l’estat i Europa

Normativa

 • Individual: les persones amb disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin o no un vehicle
 • Col.lectiu: persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col.lectiu de persones amb disminució que superin els barems de mobilitat

Procediment/s a seguir per iniciar el tràmit

Presencialment. Adreçar-se al departament de serveis socials de l’Ajuntament i demanar l’imprés de sol.licitud de targeta d’acord amb la modalitat corresponent. L’imprés degudament emplenat, adjuntant els documents que s’indiquen al mateix, es presentarà al departament de serveis socials de l’Ajuntament.

SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
Plaça Font Gran, 2
Tel. 938 350 011
Dilluns de 10:00 a 13:00 h

Documentació a aportar

 • Individual (titular conductor): dues fotografies tamany carnet del titular
 • Individual (titular no conductor): dues fotografies del titular. Informe de l’Ajuntament que justifiqui la necessitat de la concessió, es realitzarà pels serveis socials, el qual es remetra amb la resta de la documentació
 • Col·lectiu: informe que justifiqui la necessitat de la seva concessió (es realitzarà pels serveis socials , el qual es remetrà amb la resta de documentació)
Darrera actualització: 11.05.2020 | 11:31