De l'1 al 14 de setembre s'obrirà el període d'inscripcions a les activitats de l'Escola Esportiva Municipal del curs 2022-2023

Diumenge, 31 de juliol de 2022 a les 08:30

Documentació que cal presentar per fer la inscripció:

 • Full d'inscripció
 • Targeta sanitària del/la menor
 • DNI o llibre de família del/al menor
 • Certificat número de compte o 1ª pàgina de la llibreta bancària

Lloc on fer la inscripció:

 • Presencial

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Pl. del Bo bo, 5
Tel. 93 835 00 11

Període d'inscripcions:

De l'1 al 14 de setembre de 2022

Descomptes activitats:

En els casos d'existir diversos germans menors d'edat matriculats en la mateixa activitat, s'aplicarà una reducció del 50% del total de la quota a pagar pel segon germà i següents.
En situacions d'escassa capacitat econòmica, es podrà disminuir la tarifa fins a un màxim del 75%, previ informe dels Serveis Socials.

Calendari d'activitats:

 • Inici activitats: 26 de setembre de 2022.
 • Fi activitats: 22 de juny de 2023.
 • Vacances Nadal: Del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023.
 • Vacances Setmana Santa: Del 3 al 10 d'abril de 2023.
 • Festiu local: 20 de gener.

Reunions activitats:

Es farà una reunió inicial per a cada activitat abans de l'inici (pendent concretar dia i hora).

Places activitats:

 • Les places per a cada activitat són limitades.
 • Per a realitzar l'activitat cal un mínim de 10 infants.

Pagament:

 • S'haurà de fer un primer pagament del 50% de la taxa de l'activitat entre l'1 i el 28 d'octubre (no cal presentar justificant).
 • El segon pagament del 50% restant es domiciliarà en el número de compte facilitat per la persona interessada.
 • El rebut es girarà entre el dia 1 i el 20 de febrer.
 • La forma de pagament resta condicionada a l'aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 15.
Darrera actualització: 09.09.2022 | 10:29