Ajuntament de Monistrol de Montserrat

Dimarts, 17 de Gener de 2017
Dades meteorològiques     
Màxima -ºC   Mínima -ºC   Informació meteorològica
Cercador Accessibilitat Mapa web Adreces Contacte
Vista general
 • L‘Ajuntament
 • La Vila
 • Actualitat
 • Atenció al ciutadà
 • Seu electrònica


Oficines Municipals

Horari d'atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 15h
Els dijous de 16,30h a 19,30h
Del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 8h a 14h (Horari d'estiu).

Pl. de la Font Gran, 2
08691 Monistrol de Montserrat

T. 93 835 00 11
F. 93 828 41 63
 • ROMEUS 2017: APROVACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
  16 de Gener de 2017
  Per decret d’alcaldia de data 16 de gener de 2017, s’ha aprovat el llistat definitiu de persones selecccionades per participar a la Festa dels Romeus 2017 així com l’atorgament de la corresponent llicència i requeriment de pagament de la taxa per ocupació de domini públic.
   
  Seguidament podeu consultar l’esmentada resolució.
   
   
  Llegir.ne més
 • PROGRAMA FESTA MAJOR D’HIVERN 2017
  16 de Gener de 2017
  0
  A continuació podeu consultar i/o descarregar el PROGRAMA D’ACTES de la Festa Major de Sant Sebastià i dels Romeus.
   
   
  Llegir.ne més
 • FESTA DELS ROMEUS 2017: APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PARADISTES ADMESOS I EXCLOSOS
  29 de Desembre de 2016
  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol.licituds per a la participació d’expositors a la Festa dels Romeus 2017, mitjançant resolució d’alcaldia i d’acord amb les Bases generals aprovades per la Junta de Govern Local el 21 de novembre de 2016,  s’aprova la llista provisional de paradistes admesos i exclosos.  -El període per presentar al.legacions finalitzarà el dia 13 de gener de 2017

  - El dia 16 de gener de 2017 es publicarà a la web de l’Ajuntament de Monistrol la llista definitiva d’admesos i exclosos.
   
   
   

  Llegir.ne més
 • APROVACIÓ BASES DE PARTICIPACIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA ROMEUS 2017
  02 de Desembre de 2016
  La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 21 de novembre de 2016  va aprovar les bases generals del concurs de fotografia de la Festa dels Romeus 2017que tindrà lloc els dies 28 i 29 de gener de 2017.


  Aquestes bases es sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, entenent-se definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenten al.legacions o reclamacions
   
  A continuació podeu consultar el text íntegre de les bases
  Llegir.ne més
 • RACONS: QUARTET MÈLT A MONISTROL DE MONTSERRAT
  17 de Novembre de 2016
  0

  QUARTET MÈLT guanyadors del Oh Happy Day de TV3 presenten el seu CD ’MALETES’ a Monistrol de Montserrat
   
  Dia:  27 DE NOVEMBRE
  Hora:  A les 7 de la tarda
  Lloc: ESPAI JOAN CARLES AMAT
   
  ENTRADA GRATUÏTA prèvia reserva. Invitacions a l’Ajuntament.
  Llegir.ne més
 • REOBERTURA DE L’AQÜIFER DE LA FONT GRAN
  28 de Setembre de 2016
  Informem que des d’aquest dilluns dia 26 de setembre, la xarxa d’aigua potable del municipi es torna a proveir de l’aigua procedent de l’aqüífer de la Font Gran, gràcies a la instal·lació d’uns filtres de carbó actiu que purifiquen l’aigua, i que es van instal·lar el passat divendres dia 23.

  Desprès de successives analítiques es va poder constatar una eficiència del 100% dels filtres i l’Agència de Salut Pública de Catalunya va donar el vist-i-plau per tornar a obrir l’aqüífer i consumir-ne la seva aigua. Els filtres es mantindran fins que els contaminants de l’aigua de l’aqüífer hagin desaparegut completament, encara que diferents analítiques també han constatat que el nivell de contaminació de l’aigua de l’aqüífer disminueix progressivament.

  S’agrairà a tota la població que continuï fent un consum responsable de l’aigua.
  Llegir.ne més
 • Calendari de recollides de trastos octubre - desembre 2016
  28 de Setembre de 2016
  Les properes recollides de mobles i trastos vells s’efectuaran els dimarts següents:
   
  - 4 i 18 d’octubre
  - 8 i 22 de novembre
  - 13 i 27 de desembre
   
  Els mobles s’han de deixar el dia abans al costat del contenidor d’escombraries.
  Llegir.ne més
 • BAN AIGUA POTABLE 22 SETEMBRE TARDA
  22 de Setembre de 2016
  Mitjançant aquest ban s’informa a la població en general de les CONCLUSIONS a les que s’ha arribat en la reunió mantinguda en el dia d’avui, entre els representants de l’Ajuntament, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i, de l’empresa SOREA SA i que són les següents:

  1. Un cop netejat el dipòsit de capçalera del Cremallera així com la xarxa de subministrament i, reomplert el dipòsit amb aigua apta per consum, s’ha donat el vist-i-plau a:
     
  -RESTABLIR EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A TOTS ELS USOS (BEURE, CUINAR E HIGIENE PERSONAL).

  -TOTS ELS HABITATGES QUE TINGUIN DIPÒSITS D’AIGUA DE SUBMINISTRAMENT DIRECTE (NO ELS DE RESERVA) O APARELLS DE DESCALCIFICACIÓ O SIMILARS, per tal de poder utilitzar aquesta aigua caldrà o bé connectar-se directament a xarxa o bé procedir a la seva neteja i desinfecció.
   
  Continua vigent la recomanació de consum responsable d’aquest aigua, i en concret:
  -Reduir el mínim les dutxes.
  -No emmagatzemar aigua o fer reserves que facin puntes de consum.
  -No regar.
  -Tancar l’entrada de l’aigua a les piscines.
  -En general, qualsevol altra activitat que suposi un consum elevat d’aigua.
   
  Joan Miguel i Rodríguez
  Alcalde
  Llegir.ne més
 • BAN AIGUA DIJOUS 22 SETEMBRE
  22 de Setembre de 2016
  L’Ajuntament comunica quines són les mesures adoptades respecte al servei d’abastament d’aigua:

  - S’ha fet el buidatge de l’aigua del dipòsit i s’ha purgat la xarxa.
  - S’ha netejat el dipòsit del cremallera i la xarxa.
  - S’està omplint el dipòsit amb aigua potable procedent de Castellbell i el Vilar, mitjançant camions cisternes.
  - A partir de les 12:00 del dia 22 de setembre s’espera tenir un volum mínim per a poder restablir el servei.
  - Es manté el servei de cubes amb els mateixos horaris i ubicacions que el dia 21 de setembre.
  - Igualment, s’anirà fent el control analític diari del punt de captació per comprovar la seva evolució.

  Per aquests motius, ES DEMANA un consum responsable d’aquest aigua, i en concret:

  - Reduir al mínim les dutxes.
  - No emmagatzemar aigua o fer reserves que facin puntes de consum.
  - No regar.
  - Tancar l’entrada de l’aigua a les piscines.
  - En general, qualsevol altra activitat que suposi un consum elevat d’aigua.

  Entengueu que un consum excessiu de l’aigua comportaria el buidatge del dipòsit i s’hauria de tallar el subministrament. El consum en cap cas pot ser superior a la capacitat de les cisternes per omplir els dipòsits.

  Tot i que l’origen d’aquest aigua és potable, es recomana evitar el consum de boca fins que sanitat doni el vist-i-plau.


  Monistrol de Montserrat, 22 de setembre de 2016.


  L’Alcalde
  Joan Miguel i Rodríguez
  Llegir.ne més
 • BAN AIGUA 22 SEPTIEMBRE CASTELLANO
  22 de Setembre de 2016
  El Ayuntamiento comunica cuáles han sido las medidas adoptadas respecto el servicio de abastecimiento de agua:

  - Se ha vaciado el depósito de agua y se ha purgado la red.
  - Se ha limpiado el depósito del cremallera y la red.
  - Se está llenando el depósito con agua potable procedente de Castellbell i el Vilar, mediante camiones cisternas.
  - A partir de las 12:00 del día 22 de septiembre se espera tener un volumen mínimo para poder restablecer el servicio.
  - Se mantiene el servicio de cubas en el mismo horario y ubicación que el día 21 de septiembre.
  - Igualmente, continuará el control analítico diario del punto de captación para comprobar su evolución.

  Por estos motivos, SE PIDE un consumo responsable del agua, y en concreto:

  - Reducir al mínimo las duchas.
  - No almacenar agua o hacer reservas que conlleven puntas de consumo.
  - No regar.
  - Cerrar la entrada del agua a las piscinas.
  - En general, cualquier otra actividad que suponga un consumo elevado de agua.

  Entiendan que un consumo excesivo del agua comportaría el vaciado del depósito y el cese  suministro. El consumo en

  ningún caso puede ser superior a la capacidad de las cisternas para llenar los depósitos.

  A pesar de que el origen de este agua es potable, se recomienda evitar el consumo de boca hasta que el Departamento de Sanidad lo autorice.

  Monistrol de Montserrat, 22 de septiembre de 2016.

  El Alcalde
  Joan Miguel i Rodríguez
  Llegir.ne més
 • AIGUA NO APTE PEL CONSUM DE BOCA I HORARI DISTRIBUCIÓ
  21 de Setembre de 2016
  BAN (20/9/2016 21:00h)

  DESPRÈS DELS PRIMERS RESULTATS DE LES ANÀLISIS DE L’AIGUA, L’AJUNTAMENT INFORMA QUE L’AIGUA NO ÉS APTE PER AL CONSUM DE BOCA.

  A PARTIR DEL DIA 21 DE SETEMBRE HI HAURÀ DUES CUBES DISPONIBLES PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, QUE ES REPARTIRAN DE LA SEGÜENT MANERA:

  CUBA 1

  Matí:

  09-10h: pàrquing del Cremallera
  10-13h: plaça de la Font Gran
  13-14h: carrer Germana Pilar (alçada Escoles)

  Tarda:

  15-16h: pàrquing del Cremallera
  16-19h: plaça de la Font Gran
  19-20h: carrer Germana Pilar (alçada Escoles)


  CUBA 2

  Matí:

  9-10h: Batanera
  10-11h: carrer Pla (final)
  11-12h: carrer Pla (principi)
  12-13h: Cap de Bou
  13-14h: carrer Balmes

  Tarda:

  15-16h: Batanera
  16-17h: carrer Pla (final)
  17-18h: carrer Pla (principi)
  18-19h: Cap de Bou
  19-20h: carrer Balmes

  QUALSEVOL PERSONA QUE NECESSITI AJUDA PEL SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA, QUE TRUQUI AL TELÈFON DE L’AJUNTAMENT 93 835 00 11.
  Llegir.ne més
 • NOU HORARI DELS DIJOUS A LA TARDA
  13 de Setembre de 2016
  A partir d’aquest mes de setembre, l’horari de les oficines dels dijous a la tarda és de dos quarts de cinc a dos quarts de vuit del vespre.
  Llegir.ne més
 • LLISTAT ADMESOS I EXLOSOS FIRA DE LA COCA I EL MATÓ
  12 de Setembre de 2016
  En relació a les sol.licituds d’inscripció per participar en la fira de la coca i el mató, s’adjunta a continuació el llistat d’admesos i exclosos.
   
  Les sol.licitud excloses tenen 10 dies hàbils (fins el dia 23 de setembre) per enviar la documentació requerida per correu electrònic.
  Llegir.ne més
 • TORNA L’AERÒBIC I EL ZUMBA
  07 de Setembre de 2016
  0
  S’obren les inscripcions d’aeròbic-steps-tonificació i de zumba pel curs 2016-2017. Els horaris són: aeròbic-steps-tonificació: dijous, de 19h a 20,30h. / zumba: dimarts i dijous, de 20,30h a 21,30h. Lloc: Espai Joan Carles Amat.
   
  Les classes comencen la setmana del 19 de setembre.
  Llegir.ne més
 • INSCRIPCIONS A L’ESCOLA ESPORTIVA
  26 d'Agost de 2016
  Ja us podeu inscriure a les activitats organitzades per l’Escola Esportiva, com futbol sala, bàsquet o dansa. Aquí us podeu descarregar la sol.licitud d’inscripció i els horaris.
   
   
  Llegir.ne més

 • No s'han trobat resultats.

 • EDICTE APROVACIÓ INICIAL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA
  09/05/2016

  El Ple de l′Ajuntament en la sessió de data  28 d’abril de 2016  va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Monistrol de Montserrat d’acord amb els paràmetres que s’estableixen al Decret 176/2009. de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.
  Llegir.ne més
 • EDICTE INICI TRÀMITS PER A LA PROVISIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR
  09/05/2016


  Per resolució d’alcaldia de data 9 de maig de 2016, s’ha acordat iniciar els tràmits  per a procedir a la provisió de jutge de pau titular de Monistrol de Montserrat, d’acord amb la legislació vigent.
  Llegir.ne més
 • EDICTE APROVACIÓ BASES GENERALS PARTICIPACIÓ FESTA DELS ROMEUS
  04/12/2015

  Es fa públic per a general coneixement que  la Junta de Govern Local , en sessió celebrada en data 26 de novembre de 2015,  va aprovar  les bases generals per a la participació d’expositors a la Festa dels Romeus de Monistrol de Montserrat que es celebrarà els dies 23 i 24 de gener de 2016. 

  El termini de presentació de les sol.licituds d’inscripció  finalizarà el dia 22 de desembre de 2015.
  Llegir.ne més


DESTACATS
Diputació de Barcelona