Alerta de productes cosmètics Gel Polish 15 ML WEMMI

Divendres, 24 de novembre de 2023 a les 00:00

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides.

  • Gel Polish 15ML WEMMI

Aquest producte cosmètic presenta els següents riscos:

  • Conté els ingredients HEMA i DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE, substàncies que estan incloses en l'Annex III (llista de les substàncies que no podran contenir els productes cosmètics a excepció de les restriccions establertes) del Reglament (CE) 1223/2009
  • L’etiquetatge del producte no indica les precaucions particulars d’ús indicades en l'Annex III en relació amb aquestes substàncies com són “Només per a ús professional” i “Pot provocar una reacció al·lèrgica”.

Aquest producte cosmètic no compleix el Reglament (CE) 1223/2009 sobre els productes cosmètics.

Mesures adoptades:

La Conselleria de Salut i Consum d'Andalusia ha ordenat, com a mesures cautelars:

  • El cessament de la comercialització d’aquest producte.
  • La retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes.

Recomanacions als consumidors:

• No adquiriu cap unitat d’aquest producte.
• Si disposeu d’alguna unitat d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.

Recomanacions als distribuïdors i establiments de venda.

• Si disposeu d’unitats d’aquest producte, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de manera immediata.
• Contacteu amb el proveïdor d’aquest producte i gestioneu la devolució de les unitats de què disposeu.

 

Darrera actualització: 24.11.2023 | 14:48