Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides Agua bidestilada Orravan

Dimarts, 6 de febrer de 2024

Us fem arribar l'alerta sobre productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides relacionada amb els següents productes:

Responsable de la posada en el mercat:

REIG JOFRE GROUP
Gran Capitán, 10.
08970 -Sant Joan Despí (Barcelona)

Lot/s afectas:

Tots els lots fabricats els anys:
Any 2022, lots: 2105, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206.
Any 2023, lots: 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309.

http://mailto:controlfarmaceutic.salut@gencat.cat

Descripció del risc detectat

Des de la Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de Salut s’ha informat a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris de la contaminació dels lots 2305, 2307 i 2308 del producte Aigua bidestilada Orravan amb el bacteri Burkholderia cepacia.
No pot descartar-se la seva presència en la resta de lots pel fet que el procés de fabricació del producte no dóna garanties suficients que altres lots no es puguin haver contaminat durant la fabricació i al fet que el producte no porta cap sistema conservant que el protegeixi enfront d'una possible contaminació. El producte incompleix el Reglament (CE) núm. 1223/2009 perquè no es presenta amb una finalitat exclusiva o principal cosmètica. La funció indicada en el seu etiquetatge, “control i anàlisi”, no és una finalitat pròpia dels productes cosmètics. Tampoc no hi consta la data de caducitat mínima.
Aquest producte cosmètic no compleix el Reglament (CE) 1223/2009.

Mesures adoptades

L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars:
− el cessament de la comercialització dels lots afectats d’aquest producte.
− la immobilització i el cessament, de manera immediata, de l’ús de totes les unitats dels lots afectats d’aquest producte.

Recomanacions als consumidors i usuaris

• No adquiriu cap unitat dels lots afectats d’aquest producte.
• Si disposeu d’alguna unitat dels lots afectats d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.

Recomanacions als distribuïdors, establiments de venda i establiments on s'usin.

• Si disposeu d’unitats dels lots afectats d’aquest producte, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de manera immediata.
• Contacteu amb el proveïdor d’aquest producte i gestioneu la devolució de les unitats dels lots afectats de què disposeu.

Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS
Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris.

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.

 

Darrera actualització: 6.02.2024 | 13:22