Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides Nectar of bio

Dijous, 4 d’abril de 2024

Us fem arribar l'alerta sobre productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides relacionada amb els següents productes:

  • Nectar of bio - Les Cosmétiques Desing Paris. Serum firmeza

 

Responsable de la posada en el mercat:

INTERDIS (grup Carrefour)
93 avenue de Paris, 91300, Massy (França)

Lot/s afectas:

  • 249999

http://mailto:controlfarmaceutic.salut@gencat.cat

Descripció del risc detectat

El producte està contaminat microbiològicament per bacteris aerobis mesòfils (valor mesurat > 30.000 ufc/g) i per llevats i floridures (valor mesurat > 15.000 ufc/g). S'ha detectat la presència del bacteri Burkholderia cepacia. Aquest bacteri suposa un risc per a persones immunocompromeses. Aquest producte cosmètic no compleix el Reglament (CE) 1223/2009. El producte és distribuït per Carrefour España.

Mesures adoptades

L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars:
− el cessament de la comercialització dels lots afectats d’aquest producte.
− la immobilització i el cessament, de manera immediata, de l’ús de totes les unitats dels lots afectats d’aquest producte.

Recomanacions als consumidors i usuaris

• No adquiriu cap unitat dels lots afectats d’aquest producte.
• Si disposeu d’alguna unitat dels lots afectats d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.

Recomanacions als distribuïdors, establiments de venda i establiments on s'usin.

• Si disposeu d’unitats dels lots afectats d’aquest producte, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de manera immediata.
• Contacteu amb el proveïdor d’aquest producte i gestioneu la devolució de les unitats dels lots afectats de què disposeu.

Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS
Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris.

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.

Darrera actualització: 4.04.2024 | 12:09